O ţigară.

 Îmi aprind o ţigară
 Ce o fumez pe stradă.
 Ţevi de eşapament
 Privesc în vară.
 În timp ce te scrumez
 Din palmă.
 
 Te arunc în coş,
 Cap pe o ultimă ţigară.
 Şi niciodată nu vrei să fii ultima..
 Încă o ţigară.
 Ce mă aruncă spre vară.