2 ţigări

 2 ţigări străine se priveau liniştite printre frunzele prăfuite ale lunii septembrie 
 Praful le acoperea privirea şi încercau în haosul momentului să se agaţe de un vânt şi să zboare pe o stradă  plină de trecători. Erau atât de singure...doar 2 ţigări... 
 Ardea în ele o dorinţă de cunoaştere... de descoperire.Vroiau să ştie dacă sunt singurele de fel sau dacă mai sunt ca ele. 
 Însă în aceea zi de septembrie vântul nu bătea şi au rămas una lângă alta aşteptând venirea nopţii , 
 Să privească cerul limpede şi înstelat . 
 2 ţigări străine ce se priveau şi glasul lor nu reuşea să depăşească bariera fizică dintre ele. 
 2 ţigări fumate la colţ de stradă. 
 2 ţigări ce s-au găsit într-o zi de toamnă